عمومی
يك استاد دانشگاه فني" ملاكا "در مالزي موفق به ابداع يك جليقه ضد گلوله كم هزينه و بسيار سبك و در عين حال با دوام با استفاده از رشته هاي به دست آمده از پوست نارگيل و فايبر گلاس پپشم شيشه )شد . به گزارش ايسنا، طراحي اين جليقه از سوي پروفسور دان پاليل، دو سال طول كشيده و هم اكنون وي در انتظار فرصتي براي عرضه اين جليقه در بازار است . وي درباره تلاش خود براي ابداع اين جليقه گفت: مي خواستم به دنيا ثابت كنم كه مالزي هم مي تواند محصولات ارزشمند مختلفي را با هزينه اندك و با استفاده از مواد دور ريختني توليد و اختراع كند . جليقه هاي ضد گلوله معمولا از تركيپ سراميك با ماده ديگري موسوم به كولار براي جلوگيري از پيشروي گلوله ساخته مي شوند، اما تركيپ اين دو ماده با يكديگر در ساختار اين جليقه ها باعث مي شود كه توليد جليقه بسيار هزينه بر شده و همچنين بسيار سنگين باشد . به گفته پروفسور پاليل در حالي كه قيمت جليقه هاي امروزي 16 هزار رين گيت و وزن آنها 9 كيلوگرم است، جليقه جديد با دو هزار رين گيت و با وزن سه كيلوگرم طراحي شده است. 
    
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جليقه ي ضد گلوله 

جليقه هاي سخت


 

جليقه هاي امرزوي،به دونع تقسيم مي شود:جليقه هاي نرم و جليقه هاي سخت.
جليقه اي سخت از صفحه هاي فلزي و يا سراميكي ضخيم ساخته مي شوند و به
اندازه كافي براي انحراف گلوله مقاوماند.مواد به كار رفته در اين جليقه ها،گلوله را با
همان نيرويي كه به داخل در حال وارد شدن است.به خارج هال مي دهد.به اين ترتيب
جليقه غير قابل نفوذ خواهد بود.
جليقه هاي ضد گلوله ي سخت حفاظت بيشتري را نسبت به جليقه هاي نرم ايجاد
مي كنند ولي طاقت فرساتر هستند.


 

چرا سراميك؟


 

امروزه هزاران ماده مختلف به عنوان سراميك مشخص شذه اند.سراميكي كه در
جليقه ها به كار مي روند آلومينا نام دارد كه از ياقوت كيود ساخته مي شود و جسم
بسيار سختي است.
همچنين مي توان صفحه هاي بسيار محكمي را يافت كه از پلاستيك پلي اتيلن
ساخته شده اند و كه از سراميك ضخيم تر و مشبك تردند اما به محكمي آن نيستند
ولي سبك ترند.


 

جليقه ي ضد گلوله ي نرم


 

جليقه هاي نرم مفهوم گيج كننده اي هستند.چگونه ممكن است يك تكه لباس گلوله
را متوقف كند؟
روش كار اين جليقه ها بسار ساده است.در درون اين جليقه ها يك ماده ضد گلوله قرار
دارد كه در حقيقت يك توري بسيار قوي است.براي درك عملكرد آن،تور در وازه فوتبال را
در نظر بگيريد.وقتي كه توپ به تور برخورد مي كند،در يك نقطه ي مشخص تور را به
عقب هل مي دهد،هر رشته از يك سمت تيرك به سمت ديگر امتداد دارد ونيروي وارد
آمده در آن نقطه ي مشخص را به سرتاسر پخش مي كند.اين نيرو به دليل به هم بافته
بودن رشته ها پخش مي شود.زماني كه توپ رشته ها افقي تور را هل مي دهد
رشته هاي عمودي نيز هل داده مي شوند.اين رشته ها نيز در عوض،ديگر رشته هاي
افقي را هل داده و به اين طريق،همه قسمت هاي تور انرژي وارده توپ را جذب مي كند.
اگر يك تكه از ماده ضد گلوله را با ميكروسكوپ ببينيم،همين ساختار ارا مشاهده
خواهيم كرد.حال با توجه اينكه يك گلوله سريع تر از توپ حركت مي كند،بنابراين بايد
اين توري از مواد محكم تري ساخته شود.معروف ترين ماده كلوار است.كلوار اليافي
سبك است.زماني كه اين ماده به صورت يك تور متراكم درمي آيد نيروي زيادي را
جذب مي كند.به منظور جلوگيري از رسيدن گلوله به سطح بدن جليق بايد بر خلاف
ضربه مستقيمي كه گلوله وارد مي كند،عمل كند.


 

كلوار


 

در گذشته كلوار رايج ترين الياف براي ستخت جليقه بود ولي امرزوه مواد ديگري
به كار گرفته شده اشت كه رايج ترين آنها وكتران نام دارد و دو برابر مقاوم تر از كلوار
و 5 تا 10برابر مقاوم تر از فولاد است.
يك اليااف ديگر كه اخيرا"رايج شده است ابريشم عنكبوت نام دارد،بر روي بزها كارهاي
ژنتكي انجام شد تا بتوان از آنها در توليد جزو شيميايي ابريشم عنكوبت استفاده نمود.
مادهد حاصله بيو استيل نام گرفت.يك رشته از آن 20 برابر مقاوم تر از فولاد است.
الياف ديگري وجود دارد كه carbon nanotubes ناميده مي شود و گفت مي شود
حتي از ابريشم وعنكبوت نيز مقاوم تراست،وهر گرم آن 500دلاراست.


 

ضربه مستقيم ناشي از برخورد گلوله


 

زماني كه توپي را به داخل دروازه فوتبال شوت مي كنيم،تور درورازه را به خوبي به
عقب هل مي دهد و تدريجا"سرعت توپ كاهش مي يابد ولي ماده ضد گلوله نمي تواند
اين گونه عمل كند،زيرا به اين ترتيب جليقه در نقطه ي اثابت گلوله دربدن شخص فرو


 

مي رود.مترمكز شدن تين طربه برروي يك سطح كوچك ازجليقه مي تواند جراحات داخلي
شديدي به وجود آورد.ليكن جليقه ي ضد كلوله بايد اين ضربه ي مستقيم را بر تمام سطوح
جليقه پخش كند.به همين منظور،مواد ضدگلوله بايد بافت بسيار محكمي داشته باشند.به منظور
افزايش استحكام،سطح اين مواد توسط سمغ پوشانده شده و سپس بين دولايه پلاستيك قرار
مي گيرد.چون بك لايه به تنهايي قادر نيست،سرعت و انرژي بالايي را دفع كند،از لايه هاي
مختلف استفاده مي شود.
ماده ضدگلويه باعث تغيير شكل گلوله در محل برخورد خواهد گرديد.مثل برخورد يك تكه
گل به ديوار(تاپاله).اين فرايند كه موجب به توقف كامل گلوله مي شود،Mushrooming
نام دارد.
محققان جليقه هاي ضد گلوله ي جديد را،در 7 گروه طبقه بندي كرده اند.
گروه اول جليقه هاي با پايين ترين و گروه دوم بالاترين ميزان حفاظت را داراست.
جليقه ها اغلب براين اساس كه عليه چه سلاحي به كار مي روند طبقه بندي مي شوند.
در بعضي از جليقه ها جيب هايي وجود دارد كه مي توان ضفحات فلزي يا سراميكي را
در داخل اين جيب ها قرار داد.__________________

بنام زيستن
که نامی تا مرگ بوده و هست

و بعد از آن نيز هم

بنام تولد که آغازی است

برای بودن و بودن فقط ماندن نيست

بلکه ماندگار شدن است.


(جلیقه ضد گلوله و لباس نظامی و ....)


ساخت نوعی جليقه ضد گلوله با استفاده از پوست نارگيل!!
با استفاده از پوست نارگيل
نوعي جليقه ضد گلوله با وزن و هزينه پايين ابداع شد


يك استاد دانشگاه فني «ملاكا» در مالزي موفق به ابداع يك جليقه ضد گلوله كم هزينه و بسيار سبك و در عين حال با دوام با استفاده از رشته‌هاي به دست آمده از پوست نارگيل و فايبر گلاس (پشم شيشه) شد.


به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طراحي اين جليقه از سوي پرفسور دان پاليل، دو سال طول كشيده و هم اكنون وي در انتظار فرصتي براي عرضه اين جليقه در بازار است.


وي درباره تلاش خود براي ابداع اين جليقه گفت: مي‌خواستم به دنيا ثابت كنم كه مالزي هم مي‌تواند محصولات ارزشمند مختلفي را با هزينه اندك و با استفاده از مواد دور ريختني توليد و اختراع كند.


جليقه‌هاي ضد گلوله معمولا از تركيب سراميك با ماده ديگري موسوم به كولار براي جلوگيري از پيش روي گلوله ساخته مي‌شوند، اما تركيب اين دو ماه با يكديگر در ساختار اين جليقه‌ها باعث مي‌شود كه توليد جليقه بسيار هزينه بر شده و همچنين بسيار سنگين باشد.


به گفته پروفسور پاليل در حالي كه قيمت جليقه‌هاي امروزي 16 هزار رين گيت و وزن آنها 9 كيلوگرم است، جليقه جديد با دو هزار رين گيت و با وزن سه كيلوگرم طراحي شده است.


ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جانشين فرمانده ارتش درباره بكارگيري سلاح هاي جديد در رزمايش «ضربت ذوالفقار» گفت: تجهيزات و مهمات جديد توليد شده در صنايع دفاع را با ملاحظات امنيتي در رزمايش استفاده مي كنيم و گلوله هايي ساخته ايم كه در هر جليقه ضد گلوله اي نفوذ مي كند.

به نقل از فارس، امير سرتيپ محمد رضا قرايي آشتياني، جانشين فرمانده كل ارتش ديروز در ادامه نشست مطبوعاتي با خبرنگاران و با اعلام اين كه رزمايش بزرگ «ضربت ذوالفقار» در پهناي سرزميني ايران به زودي آغاز مي شود، گفت: با يقين و اطمينان مي گويم ارتش جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك ارتش كلاسيك و منظم تنها ارتش قدرتمند در دنياست كه در كوتاه ترين مدت و زمان مي تواند در قالب عمليات نامنظم وارد صحنه شود و اين يك برتري استراتژيك براي ارتش است.

وي ادامه داد: ارتش اگرچه نيروي منظم است، اما در يك فاصله كوتاه توان تغيير ماهيت دارد و در قالب عمليات نامنظم مي تواند وارد صحنه نبرد شود.

جانشين فرمانده كل ارتش، آمادگي كنوني رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي را در گرو آموزشهاي سخت و فشرده دانست.

جانشين فرمانده كل ارتش تأكيد كرد: امروز هيچ ارتشي در دنيا وجود ندارد كه تاب تحمل مواجهه با ارتش، سپاه و نيروهاي بسيج كه ذخاير ارزشمند استراتژيك نظام هستند را داشته باشد چرا كه تكليف جنگ را امروز نيروي انساني، مقاومت و ايمان تعيين مي كند و البته جنگ اخير لبنان مؤيد اين ادعاست.

وي در ادامه اين نشست خبري تأكيد كرد: سعي كرديم با رعايت ملاحظات امنيتي بخش هايي از تجهيزات، مهمات و سلاح هاي جديدي كه در صنايع دفاعي و با همكاري نيروهاي ارتش از بدو تحقيقات تا توليد صنعتي، بومي سازي شده است را در رزمايش «ضربت ذوالفقار» مورد استفاده و تمرين قرار دهيم.

جانشين فرمانده ارتش از ساخت گلوله اي در صنايع دفاعي كشور خبر داد كه توان نفوذ پذيري به جليقه هاي ضد گلوله دارد.

آشتياني، ساخت اين گلوله را موفقيتي شگرف خواند و با اشاره به آسيب پذيري دشمن از ناحيه نيروي انساني، گفت: با ساخت گلوله ضد جليقه تمام برنامه ها و طرح هاي دشمن عقيم مي ماند.

جانشين فرمانده كل ارتش با اشاره به جنگ رواني دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و جهان اسلام تصريح كرد: رسانه ها مي توانند با انعكاس اين رزمايش و توان دفاعي نيروهاي مسلح ايران، عمليات رواني دشمن را خنثي كنند.

به گفته آشتياني، رزمايش «ضربت ذوالفقار» نقش بسزايي در تحولات آينده منطقه و جهان خواهد داشت.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

انواع جليقه ضد گلوله

 
 

 
 

 

جلیقه ضد گلوله زیر لباسی

ساخته شده از الیاف طبیعی 

 وزن حدود 1.8 کیلو گرم

محافظت در برابر انواع ترکش و سلاحهای کالیبر 9

دارای گر ید IIIA

قیمت 800.000 تومان

تحویل فقط با درخواست خرید

 

جلیقه ضد گلوله رو لباسی تاکتیکال مخصوص نیروهای نظامی

ساخته شده از الیاف طبیعی و سرامیک 

محافظت در برابر انواع ترکشها و سلاحها تا کالیبر 7.62 نوک تیز

وزن حدود 3.5 کیلو گرم

قیمت 500.000 تومان

تحویل فقط با درخواست خرید

 


 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 9:3  توسط حمید  |